Oracle Sqlplus uruchamianie bazy daych - administracja bazą

Aby baza zaczęła nasłuchiwać można to sprawdzić

lsnrctl status
lsnrctl stop
lsnrctl start

Podstawowe komendy przydatne przy administracji Oracle-ową instancją bazy danych (Unix)

W SQLPlusie mamy dostęp do (aby włączyć SQLPlus należy wpisać

sqlplus user/pass

lub jako administrator

sqlplus sys/pass as sysdba

Na serwerze może znajdować się kilka baz danych wtedy polecenie sqlplus rozszerzamy o SID bazy danych.

sqlplus user/haslo@SID

Jeśli wszystko poszło OK można używać poleceń.

startup - uruchomienie bazy danych do trybu open (do trybu właściwego normalnej pracy - dodatkowe przełączniki nomount, mount, open
shutdown - stopowanie bazy danych - dodatkowe parametry immediate, abort

żeby dobrać się do Enterprise Managera należy

emctl status dbconsole
emctl stop dbconsole
emctl start dbconsole

Sprawdzanie w jakim statusie jest baza danych można wykonać analizując wpisy z widoków systemowych np v$database lub v$thread.

select d.* from v$database d; 
select t.* from v$thread t;

Proste polecenia w systemach Unix-owych

Lista procesów

ps -ef
ps -ef | grep <pid>

Lista wszystkich SID-ów baz dancyh

ps -ef | grep pmon

słowa kluczowe: startowanie bazy danych, baza dancych, sqlplus

2012.11.22 22:29:32.