Matlab - Algorytm Perceptonowy

%algorytm perceptonowy w programie matlab... 
%przy danych wejsciowych
%t-macierz punktów| m-ilosc punktow
%| n-ilosc wymiarow| z1-ilosc punktow z 1 klasy
%| z2-ilosc punktow z 2 klasy|
%
unction percepton=percepton(t,m,n,z1,z2)
w1=[n+1,1];
w2=[n+1,1];
for i=1:n+1 
  w1(i)=0;
  w2(i)=0;
end
w1=transpose(w1);
w2=transpose(w2);
y=[n+1,n];
for i=1:m
  y(1,i)=1;
  for j=2:n+1
    y(j,i)=t(i,j-1);
  end
end
%prawdopodobienstwo wystapnienia poszczegolnej klasy
ln=z1/(z1+z2)

y
index=1;
zgodnosc=1;
while zgodnosc<m  
  'iteracja numer', index
  if mod(index,m)==0 index=index+1;  end
  if mod(index,n)>z1 l=1-ln;  else l=ln;  end
  y(1:n+1,mod(index,m))
  w2=w1+l*(1-sign(transpose(w1)*y(1:n+1,mod(index,m))))*(y(1:n+1,mod(index,m)));
  index=index+1;
  if w1~=w2 w1=w2; zgodnosc=1;
  else w1=w2; zgodnosc=zgodnosc+1;  
  end
  w1
  w2
end
'po przeprowadzeniu ' 
index
'iteracji i po stwierdzeniu ze ostatnich'
m
'iteracji daje takie same wyniki koncowy wynik to :'
w1

2012.11.22 22:29:16.