IT

it.2taj.net to materiały w temacie szeroko pojętej Informatyki. Znajdziesz tutaj m.in. kody źródłowe moich aplikacji. W miarę możliwości wrzucam tutaj materiały i tutoriale dla studentów informatyki i dziedzin pokrewnych.

Na it.2taj.net znajdzesz proste i przydatne tipsy i triki dla OS Windows. Tutoriale dla Gimp-a i wiele innych. Programy wraz z pełnym kodem źródłowym w C i C#. Zapraszam do lektury.

Oracle Database 10g - Import danych

Wgrywanie powiązanych kluczami obcymi danych do bazy Oracle 10g. Dodawanie danych do niepowiązanych ze sobą kluczami (więzami integralności) tabel nie jest raczej skomplikowane. Pierwszy mały "problem" pojawia się, wraz z utworzeniem pierwszego klucza obcego.

Oracle PL/SQL - Klucz obcy - Foreign Key

Klucz obcy stosuje w sytuacjach gdy chcemy zabezpieczyć integralność danych znajdujących powiązanych tabelach. Np. mamy dwie tabele: jedną z osobami, drugą z telefonami tych osób. Wiadomo, że każdy może mieć dowolną liczbę telefonów więc opłaca się rozbić te dane na dwie tabele. Jednak co będzie jeśli ktoś spróbuje skasować rekord z osobą. Pojawią się telefony nie przypisane nikomu. Klucze mają pomóc "ogarniać" prawie wszystkie możliwe sytuacje.

Oracle 10g PL/SQL - Klucz główny - Primary Key

Klucz główny - primary key - jest to swoiste ograniczenie nakładane na kolumnę lub kolumny pojedynczej tabeli. Warunkiem koniecznym jest unikalność danych w kolumnach wchodzących w jego skład oraz brak wierszy pustych - not null. Klucz ten jest podstawowym wyznacznikiem służącym do rozróżniania wierszy w tabeli.

2012.11.22 22:29:10.