Matlab - Kawomat

Czy automat do kawy jest dzisiaj czynny?

%podajemy na wejscie dla jakiej ilosci dni liczymy; 
Prawdopodobienstwo tego ze gdy dzis jest zepsuty 
to na jutro go naprawia; prawdopodobienstwo tego 
ze gdy dzis jest sprawny to popsuje sie na jutro 
Na wyjscie mamy czy jest czynny po n dniach czy 
tez popsuty, wykres, procentowa ilosc dni z czynnym 
automatem dla przedzialu czsowego (0,n)

n = input('Podaj po ilu dniach chcesz to sprawdzic   
    --> ');
p = input('Podaj P na naprawe maszyny na dzien
 nastepny  --> ');  
q = input('Podaj P na popsucie maszyny na dzien
 nastepny --> ');  

[CZYNNA,dzk] = czynna(p,q,n);

if CZYNNA == 1
	disp('Automat bedzie czynny');
elseif CZYNNA ==0
	disp('Automat bedzie popsuty');
end

disp('Procentowa ilosc dni z kawa przez ten okres to:'); disp(dzk);
clear

% czynna.m (funkcja)
function [STAN,dni_ok] = czynna(p,q,n);
s = rand(1);
if s >= 0.5
	s = 1;
else 
	s = 0;
end
dok = 0;
hold on;
for i=1:n
	los = rand(1);
	if s == 1
		plot(i,s,'ro');
		dok = dok + 1;
	elseif s == 0
		plot(i,s,'ks');
	end
	
	if s==0 
		if los <= p 
			s = 1;
		end
	elseif s==1 
		if los <= q
			s = 0;
		end
	end
end

dok = 100*dok/n;

grid on;
axis([0,n+1,-n/5,n/5]);
xlabel('Dzien');
ylabel('Stan coffee - banku');
STAN = s;
dni_ok = dok;

2012.11.22 22:29:18.