Jak używać spójnika "and"? - Operator arytmetyczny kontra bitowy


#include <stdio.h>

int main()
 {
 int i1, i2;  

 i1 = 7;
 i2 = 3;

 if ((i1 != 0) && (i2 != 0))
 {
  printf("Obie liczby nie są zerami\n");
  // na piechotę - ale bardzo dobrze
 }
 if (i1 && i2){
  printf("Obie liczby nie są zerami\n");
  // wszystkie bity (zawsze) zostaną sprawdzone
 }

 if (i1 & i2){
  printf("Obie liczby nie są zerami\n");
  // już przy pierwszych dwóch zerach może zostać określony wynik if-a
 }

 return (0);
 }

2012.11.22 22:29:22.